Kutsutut 2018

Kutsuttujen lista Sunnuntain 22.7.2018 pääkilpailuun

Vuonna 2017 välieriin ajaneet (112kpl)
Ilmoittautuminen KITI:n kautta kutsuttuihin kun aukeaa.
Antinaho Mika ÄhtUA
Bussman Lasse LvUA
Eerola Antti AnkUA
Fallila Tomi KokeUA
Grönfors Sami HvMK/UA
Haavisto Sauli HuiUA
Hakola Jere KauhUA
Halme Joni SomUA
Heiniluoma Samuli Päij-HUA
Heinilä Pasi AL-Härmä
Heino Jukka UUA
Heinonen Markus Leppävirta RT
Helenius Tomi ÄetUA
Himanen Jani MhMK
Huhdanmäki Jari HoMK/UA
Huhtala Martti HoMK/UA
Huovinen Ville Leppävirta RT
Huttunen Ossi KUA
Innanmaa Kalle SAU
Innanmaa Juuso SAUJ
Juhola Oskari KokeUA
Järvi Miika NokUA
Kaasalainen Mika HämUA
Kaipila Markus HoMK/UA
Kallio Jesse HämUA
Kattelus Tomi LuuUA
Keljo Ville P-HUA
Ketomäki Esa LapUA
Kiiskinen Samuli Koi-SavUA
Koivisto Kai-Petteri AMM
Koivisto Petteri LCF
Koivunen Timo SomUA
Kokko Marko JärvisUA
Korhonen Aleksi SuonUA
Korhonen Joni LahUA
Korhonen Janne AnkUA
Koski-Tuuri Vesa-Matti SatUA
Krook Arsi KarstUA
Kulju Arto PeMK
Kulomäki Tomi VaToSUA
Kykkänen Mirko AnkUA
Kärkinen Antti JoeUA
Kärkkäinen Markku SulMK/UA
Laesvaara Niko LahUA
Laitinen Jani KSAU
Lampinen Kimmo PunMK/UA
Latvala Sami LaihUA
Lehto Mikko HAU
Lehtonen Henri KuhmUA
Leino Petri SomUA
Leskinen Harri LapinlAU
Lind Ville HyUA
Liukkonen Joni HAU
Loponen Sami VaToSUA
Maijala Tuomas SAU
Majamäki Reima HämUA
Malinen Rauno PiekUA
Manninen Antti SuonUA
Matilainen Jukka MhMK
Merenniemi Jonne JoeUA
Mikkonen Edvin KiuUA
Mykkänen Riku LapinlAU
Mäkelä Timo NokUA
Männistö Paavo-Petteri KankUA
Naskali Kalle KangUA
Niva Janne PeMK
Peltola Eero THU-TEAM
Penttilä Kimmo ÄetUA
Piekkala Jere SomUA
Pihlajamäki Tomi LapUA
Piispanen Antti ScPalas
Pohja Paavo ViSUA
Pollari Timo VetUA
Puhjo Timo ValUA
Puttonen Sami JämSUA
Raasu Mikko JorMK
Rajala Joni-Pekka NoorUA/MK
Rajanen Iiro Päij-HUA
Rantanen Joonas HämUA
Rantapere Frans V-SUA
Rekola Ville KokeUA
Risula Marko LemUA
Roslund Tero SatUA
Saarela Samuli SAU
Saarela Miikka SAU
Salminen Marko LuPäSUA
Salovaara Toni AL-Härmä
Sandberg Raul KauhUA
Santala Janne KankUA
Seppälä Teemu OuMK/UA
Simonen Miko PiekUA
Siuko Jesse ÄetUA
Siurua Tomi RaaUA
Stranden Marko HyUA
Sundvik Christoffer PukMU
Suojärvi Toni Päij-HUA
Suomela Tomi L-H UA
Suominen Jyrki V-SUA
Suominen Markus KokeUA
Sutinen Markus SuonUA
Tuomisto Hannu I-HelUA
Turunen Mikko JoeUA
Valkeinen Miika JämSUA
Wallin Jani Päij-HUA
Vesterinen Jussi VesUA
Viitanen Veijo RaaUA
Viitikko Janne Juvan UA
Virtanen Jonne ÄetUA
Virtanen Harri SomUA
Volanen Eero Päij-HUA
Yrjölä Kalle LahUA
Yrjölä Kari LahUA