Kutsuttujen kuljettajien lista Sunnuntain 23.7.2023
Kardaanikunkku -yleinen luokka pääkilpailuun.
Vuonna 2022 välieriin ajaneet (95kpl)
Ilmoittautuminen KITI:n kautta kutsuttuihin kun ilmoittautuminen aukeaa.

KUTSUTUT 2023

Ahola Matti
Ahola Aleksi
Antinaho Mika
Antinaho Jani
Balk Martti
Balk Santeri
Björkqvist Henrik
Haavisto Sauli
Heilman Toni
Heinilä Pasi
Helenius Sami
Helenius Tomi
Helminen Eetu
Henell Sami
Herrala Niko
Hirvilammi Janne
Häkkinen Henri
Ikonen Esa
Jalkanen Niko
Jalonen Jannis
Järvi Miika
Kallio Jesse
Keljo Ville
Kerola Teemu
Koivisto Kai-Petteri
Korhonen Joni
Korhonen Aleksi
Koski Petteri
Koskimaa Sakari
Koskinen Markus
Krook Arsi
Kukkola Jarno
Kurri Joni
Kuusela Topi
Kuvaja Juhani
Kykkänen Mirko
Laapotti Harri
Lampinen Kimmo
Latvala Sami
Lehtonen Rami
Leppänen Veli-Pekka
Leskinen Joni
Liimatainen Jari
Luukkonen Jani
Lähdesmäki Antti
Malinen Rauno
Marjoniemi Aleksi
Mattila Niko

Mäenpää Valtteri
Mäkelä Jonne
Mäkiranta Jukka
Mäkiranta Joni
Nieminen Henri
Nisula Teemu
Nummisto Oskari
Pehkonen Jesse
Penttilä Kimmo
Pohja Paavo
Pohjola Samu
Pohtola Henri
Prihti Emil
Puttonen Sami
Puttonen Teppo
Pyysalo Ville
Pöytälaakso Marco
Rautio Risto-Matti
Rekola Ville
Rekola Valtteri
Rekola Verneri
Riissanen Tuomas
Rinne Tomi
Rissanen Niko
Roslund Tero
Sairanen Jani
Salmela Ahti
Salokorpi Mika
Sammalisto Janne
Silvan Jani
Siuko Jesse
Soikkeli Jussi
Suni Simo
Suominen Jyrki
Suppula Juuso
Sutinen Maro
Tila Jari
Tonttila Mikko
Vainionpää Sami
Vanne Jan-Erik
Vatajaniemi Janne
Viitanen Pasi
Virtanen Jonne
Vuorinen Topi
Väyrynen Rauno
Ylinen Markus
Yrjölä Kalle