Kutsutut 2017

Kutsuttujen lista Sunnuntain 23.7.2017 pääkilpailuun

Vuonna 2016 välieriin ajaneet (112kpl)
Ilmoittautuminen KITI:n kautta kutsuttuihin kun aukeaa.
Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3
Ahola Joni HeiUA
Ala-Herttuala Ari ViSUA
Back Jonny NNSB
Bussman Lasse LvUA
Grind Christopher NNSB
Grönfors Sami HvMK/UA
Haukka Niko SuonUA
Heikius Karl-Johan NNSB
Heiniluoma Samuli Päij-HUA
Heinilä Pasi AL-Härmä
Heino Jukka UUA
Helenius Sami ÄetUA
Helenius Tomi ÄetUA
Helin Ville SäkUA
Henell Sami VaToSUA
Himanen Jani MhMK
Hirvilammi Janne JaMoKe/UA
Huhtala Martti HoMK/UA
Huutoniemi Esa ÄhtUA
Häkkinen Henri HvMK/UA
Ikonen Mikko HyUA
Juhola Oskari KokeUA
Kaasalainen Mika HämUA
Kaipila Markus HoMK/UA
Kalmukoski Tapani EUA
Karkkula Janne LamUA
Kasurinen Riku-Matti TamUA
Kattelus Tomi LuuUA
Keskinen Janne P-HUA
Kiiskinen Samuli Koi-SavUA
Koivisto Kai-Petteri AMM
Koivu Ville HyUA
Koivunen Teemu SomUA
Kokko Marko JärvisUA
Korhonen Joni LahUA
Korhonen Aleksi SuonUA
Koski-Tuuri Vesa-Matti SatUA
Kulju Arto PeMK
Kuljuntausta Jani PunMK/UA
Kulomäki Tomi VaToSUA
Kuusela Topi HoMK/UA
Kykkänen Mirko AnkUA
Laakso Joni NokUA
Laapotti Harri LahUA
Laapotti Timo LahUA
Laesvaara Niko LahUA
Laitinen Jani KSAU
Laivanen Tero RauUA
Lampinen Kimmo PunMK/UA
Lehto Mikko HAU
Lehtonen Samu V-SUA
Leppäkorpi Toni VaToSUA
Leskinen Harri LapinlAU
Liukkonen Joni HAU
Lähteenmäki Juha KokeUA
Malinen Rauno PiekUA


Manninen Tuomas PoSUA
Manninen Antti SuonUA
Marttila Jani YUA
Matilainen Jukka MhMK
Mykkänen Riku LapinlAU
Mäkinen Mikko LappajUA
Männistö Paavo-Petteri KankUA
Mösö Tero VesUA
Niemi Patrick JaMoKe/UA
Paananen Ville KarstUA
Pensikkala Janne KySUA
Penttilä Kimmo ÄetUA
Piekkala Jere SomUA
Pohja Paavo ViSUA
Puttonen Teppo VesUA
Puttonen Sami JämSUA
Pyysalo Ville V-SUA
Raaska Mika PunMK/UA
Rajanen Iiro Päij-HUA
Rantala Tero AL-Härmä
Rantala Juha-Pekka HoMK/UA
Rantanen Joonas HämUA
Rantapere Frans V-SUA
Rekola Ville KokeUA
Rekola Pasi KokeUA
Rekola Valtteri KokeUA
Rinne Tomi SäkUA
Roslund Tero SatUA
Rutanen Samu SaaUA
Saarela Juha SAU
Sairanen Jani SulMK/UA
Salmela Ahti Koi-SavUA
Salo Mikko JaMoKe/UA
Saranpää Petri LapUA
Silvan Jani HyUA
Simonen Miko PiekUA
Siuko Jesse ÄetUA
Siurua Tomi RaaUA
Soikkeli Jussi OrSUA
Sundvik Christoffer PukMU
Suomela Tomi NaSU
Suominen Aki SomUA
Suominen Markus KokeUA
Suominen Jyrki V-SUA
Tenhunen Jussi SuonUA
Tuomisto Hannu I-HelUA
Vesterinen Jussi VesUA
Viitanen Veijo RaaUA
Viitikko Janne Juvan UA
Viljava Jose Päij-HUA
Virtanen Harri SomUA
Vuorisalo Ville PyhUA
Väyrynen Rauno NokUA
Väänänen Aki NilUA
Yrjölä Kalle LahUA
Yrjölä Kari LahUA